Polityka prywatności.

  1. Wprowadzenie informacji do formularza „KONTAKT” jest całkowicie dobrowolne i równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przekazanych danych.
  2. Administratorem tych danych jest firma: Przyczepy Campingowe G.Jarosiewicz, G.M.Jarosiewicz s.c. z siedzibą Ostrowieczno 28A, 63-140 Dolsk.
  3. Jako Administrator informujemy, że realizujemy politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Przekazane nam informacje będą wykorzystane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji niniejszego formularza, a otrzymane dane po realizacji celu, dla którego były wykorzystane, zostaną niezwłocznie i trwale usunięte.
  5. Deklarujemy, że zapewniamy bezpieczeństwo wprowadzonych danych oraz to, że dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
  6. Informujemy, że nie tworzymy bazy danych potencjalnych klientów, więc zebrane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
  7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. W przypadku odstąpienia od wypełnienia formularza „KONTAKT”, by nie podawać wymaganych w nim danych, sugerujemy kontakt telefoniczny, natomiast w celu wysłania formularza należy cofnąć na poprzednią stronę (kliknąć wstecz), potwierdzić zapoznanie się z polityką prywatności, dokończyć wypełnianie i kliknąć "Wyślij".